Loading...
Disable Preloader

Blog

Atelier de informare pentru preoți

La 15 decembrie, AO „Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale” a organizat prima întâlnire cu 20 de preoți din raionul Rîșcani, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele Proiectului „Parteneriat de la începutul relației – consiliere de cuplu” implementat în perioada februarie-decembrie 2022.

Mai mult, la acest eveniment a fost prezentat un videoclip în care se relatează istoriile de succes ale doi preoți din satele Ghelăuza,  raionul Strășeni, și Niculăeuca, raionul Orhei, realizate în comunitățile în care slujesc. Aceștia au participat la o serie de instruiri care au avut scopul de a spori accesul cuplurilor la programe de consiliere premaritală și spirituală realizată de preotul din localitate.

 

În cele din urmă, preoții au avut ocazia să se împărtășească cu confrații săi cu bunele practici privind consilierea premaritală și spirituală ca metodă de prevenire a violenței la nivel de comunitate. Aceștia au făcut schimb de experiență, au povestit despre cazurile în care au reușit să aducă armonie în cuplu după câteva consilieri spirituale, să explice rolurile femeii și ale bărbatului în cuplu, în virtutea stereotipurilor care sunt transmise din generație în generație. Preoții au menționat că datorită cunoștințelor obținute în cadrul acestui proiect, ei au reușit să discute cu zeci de cupluri tinere din comunitate despre violența domestică.

Menționăm că preoților li s-a prezentat Ghidul de consiliere premaritală și spirituală – resursă de prevenire a violenței în familie pentru preoții din comunitate. Acest ghid se dorește a fi un suport informativ pentru preoții din Republica Moldova, în ceea ce privește ajutorul oferit familiilor și cuplurilor din comunitate. Cu alte cuvinte, ghidul descrie rolul preotului ca și mediator și consilier familial.

Victoria Captari, mentoră-formatoare, psihologă, psihoterapeută de cuplu și familie, AO IFIS: „Oamenii aflați în suferință cer ajutorul lui Dumnezeu și toată nădejdea este la El, iar ca acest ajutor să fie palpabil, preoții sunt și pot fi primul ajutor la nivel de comunitate oferind, pe de o parte, consiliere premaritală pentru cuplurile care intenționează să se căsătorească și, pe de altă parte, consilierea spirituală pentru familiile care se află în situații de violență.  Doar prin parteneriatul preot-psiholog, alături de toți actorii implicați în acest process, putem obține rezultate remarcabile.”

Teodor Domnița, preot protopop de Râșcani: „Trebuie de lucrat nu doar cu persoanele victime ale violenței în familie, dar și cu agresorii. Și ei tot au nevoie de ajutor, astfel noi putem salva o familie, nu doar o persoană.”

Proiectul „Parteneriat de la începutul relației – consiliere de cuplu" a fost implementat în perioada februarie-decembrie 2022 în contextul programului „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA.


Atelier de informare pt preoți

Programare online

Telefon: +373 068271444

Adressa: or. Chisinau, str. V.Alecsandri 13

Email: office@ifis.md